Sen mitten av åttiotalet har jag arbetat med vävda bilder men också med andra textila tekniker och måleri. I vävstolen skapar jag uttrycksfulla bilder med många bottnar, där betraktarens öga kan finna stigar medan tankarna får löpa fritt. Ibland är bilderna på olika teman eller som delar i en berättelse. Att väva är för mig som att färdas längs livets tråd, där olika schatteringar, toner och strukturer speglar händelser i tillvaron. Med min sambo Ulf Johnsson, som arbetar i sten, har jag haft ett flertal utställningar runt om i Sverige. Genom åren har många av mina bilder köpts in av Kommuner och Landsting till offentlig konst.